WOX ACADEMY

KVKK

WOX ACADEMY KVKK BİLDİRGESİ

WOX ÜYE KAYIT FORMU AYDINLATMA METNİ

WOX Academy olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlı veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu nedenle sizleri kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında bilgilendirmek isteriz

 KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir. Bu nedenle üye kayıt formunu doldurmanız nedeniyle ad soyad, e-posta adresi ve telefon numarası gibi kişisel verilerinizin açık rızanız doğrultusunda WOX Academy’nin üyelerine sunduğu hizmetlerin veya tarafınızla iletişime geçilen diğer amaçlar doğrultusunda bağlantılı olarak WOX Academy üyeleri ile iletişime geçilmesi, ticari bilgi ve belgelerin WOX Academy’nin gerçekleştirmek istediği genel faaliyetlerin amaçları ile sınırlı olarak kullanılması amacıyla işlenmektedir.

 KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

WOX Academy kişisel verilerinizi yukarıda sayılan amaçlar doğrultusunda yurt içinde veya yurtdışında ortak ve iştirakleri ile veya işin yerine getirilmesi için paylaşılması gereken üçüncü kişi iş ortaklarıyla kanunun sekizinci ve dokuzuncu maddelerine uygun olarak paylaşabilir.

 KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ

Kişisel verileriniz bu aydınlatma metni ekinde yer alan ve açık rızanız ile dolduracağınız form vasıtasıyla veya e-posta ya da yapılan yazılı bildirimlerle, her türlü görüntülü ve sesli elektronik cihaz yardımıyla toplanmaktadır.

 KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SAKLANMASI

Verileriniz 6698 sayılı kanunun 5. Maddesi kapsamında açık rızanıza dayalı olarak işlenecek ve muhafaza edilecektir.

 KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

Veri sahibi olarak WOX Academy’ye başvurarak ;

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse bunlara ilişkin talep etme, verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurtiçinde ve yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verileriniz eksik ya da yanlış işlenmişse bunları düzeltilmesini isteme ve verileriniz üçüncü kişilere aktarıldıysa onlara bildirilmesini isteme, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini isteme hakkına sahipsiniz.

Yukarıdaki haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak WOX Academy’ye iletmeniz durumunda WOX Academy talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak işlemin ayrıca maliyet gerektirmesi halinde WOX Academy Kişisel verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti talep edebilecektir.

Whatsapp